Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Kategóriák / Termékek

Elállási és felmondási jog, visszaküldési irányelvek

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog, valamint visszaküldési irányelvek a b-therm.hu webáruházban

 

Elállási jog egyedileg gyártott nyílászárók esetén:

Mivel a nyílászárókat a vásárló egyedi igényei alapján és kifejezett kérésére gyártjuk, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet IV. fejezet 14. bekezdés 29. § (1) (c) pontja értelmében a 14 napos elállási jog nem érvényesíthető.


A nyílászárók gyártása a foglaló beérkezésekor indul, a vásárlástól elállni csak a gyártás megkezdése előtt lehetséges. 

  • A foglaló összege beszámít a vételárba.
  • Ha szerződés teljesítése elmarad és ezért a vevő felelős (például ha nem fizeti meg a vételár végösszegét), az eladónak átadott foglalót elveszíti.
  • Ha pedig az eladónak felróható okból nem kerül sor a szerződés teljesítésére (ha nem szállítja le az árut) akkor a kapott foglalót kétszeres összegben kell visszafizetnie a vevőnek.
  • Ha a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért mindkét fél felelős, vagy amelyért egyik fél sem felelős (vis major), akkor a foglaló összege visszajár a vevőnek.

Átvételkor a helyszínen az áru mennyiségét és minőségét ellenőrizze le! Ha szemmel látható hibát tapasztal, az árut visszaküldheti. A terméket a gépkocsi visszaszállítja a gyárba, ahonnan javítás után ismét kiszállítják a terméket. Ha a reklamációt a gyár jogosnak találta, az újbóli kiszállítás ingyenes.

 

Amennyiben beépítéskor, vagy ezt követően tapasztal hibát, a teendőkért olvassa el a garanciális feltételeinket: Garancia (b-therm.hu)

 

Elállási jog készleten lévő termékek esetén:

Készleten lévő nyílászárókat csak a telephelyünkön személyes átvétellel, megtekintés után értékesítjük, házhoz szállítást készleten lévő nyílászárók esetén nem vállalunk. Az indoklás nélküli termékvisszaküldésre csak abban az esetben lenne joga a vásárlónak, ha a terméket vásárlás előtt nem lenne lehetősége megvizsgálni, kipróbálni, és a szerződés távúton köttetne, a forgalmazó helységeitől kívül. 

 

----------------------------------

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet IV. fejezet

14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) *  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;

b) *  olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) *  olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) *  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;

e) *  olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) *  olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) *  – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) *  a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

(2) *  Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy árukra kiterjed.

(3) *  Az (1) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott esetekben a fogyasztó gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát, ha a szerződést a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott üzleten kívüli kereskedés vagy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés keretében kötötte meg.