Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü
Ön itt jár: > >

Garancia

Nyílászáró termékek garanciavállalás feltételei:

 • A termékekre vonatkozóan a Gyártó által vállalt garancia időtartama 7 év.
 • Érvényességi idő: A termékre vonatkozó garancia (a szállító beépítése /vagy más szerződött partnere által végzett szakszerű kivitelezés/ esetén rendszeres, évi egy alkalommal történő karbantartás és rendeltetésszerű használat mellett) a gyártási időpontot követő 7 évig érvényes. A szerkezetek szerelvényei, tartozékai és kiegészítői 3 éves szavatossággal bírnak. A szerkezetek külsérelmi nyomaira, a Megrendelő által történő átvételt követően a Gyártó nem vállal felelősséget. Kivételt képez ez alól a bizonyíthatóan gyártástechnológiai hibából származó szerkezeti alakváltozás. Az üvegezés tekintetében az üveg belső felületein fellelhető műszaki tartalmú, vagy esztétikai kívánalmak, hiányosságok tekintetében az üveggyártó vállal szavatossági garanciát, amely a viszonteladón és gyártón keresztül érvényesíthető. 
 • A terméket mechanikai sérülésektől óvni kell, beszerelés előtt sík helyen, álló helyzetben kell tárolni! 

 

Hőszigetelő rendszerek garanciavállalás feltételei: 

A MASTERPLAST Hungária Kft. (H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A, cégjegyzékszám: 07-09-013368) 10 év szavatosságot vállal az általa forgalomba hozott THERMOMASTER® homlokzati hőszigetelő rendszerekre vonatkozóan, továbbá a fenti időtartam első 5 évében, a szavatosságon túl jótállást vállal, az alábbi feltételek mellett: 

Jótállás: A MASTERPLAST Hungária Kft. a teljesítés időpontjától számított 5 éves időtartamra jótállást vállal a teljesítés hibátlanságáért. Ezen időtartam alatt a MASTERPLAST Hungária Kft. a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Szavatosság: Ha a vevő az igényét menthető okból a fenti határidőben nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének végső határideje a teljesítés időpontjától számított 10 év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő lejártát követően a vevőt terheli annak bizonyítása, hogy a hiba oka a teljesítést megelőzően keletkezett. 

A garancia további elemei:

 • A MASTERPLAST Hungária Kft. garantálja, hogy csak megfelelő minőségű termékeket szállít, azok esetleges nem-megfelelőségéből eredő károkért felelősséget vállal.
 • A MASTERPLAST Hungária Kft. garantálja, hogy a termékek műszaki jellemzői szállított állapotban megfelelnek a termékkísérő dokumentumokban megadottaknak. 
 • A MASTERPLAST Hungária Kft. garantálja, hogy a rendszeralkotó termékek műszaki teljesítőképessége összhangban van egymással és a kiadott alkalmazástechnikai leírásokban foglaltakkal.
 • A MASTERPLAST Hungária Kft. garantálja, hogy termékei szakszerű használatával, a kiadott alkalmazástechnikai leírásokban foglaltak betartásával tartós, időtálló homlokzati hőszigetelés készíthető, amely a rendszerrel szemben támasztott követelményeket tartósan kielégíti.
 • A MASTERPLAST Hungária Kft. garantálja, hogy a rendszereket, annak alkotóelemeit, valamint a rájuk vonatkozó alkalmazástechnikai leírásokban foglaltakat a vonatkozó előírások és szabályozások figyelembevételével, a rendelkezésre álló adatok, információk, valamint elérhető általános és szakmai ismeretek felhasználásával állította össze.

A fenti garanciavállalás az alábbi feltételek teljesülése esetén érvényes:

 • A THERMOMASTER® homlokzati hőszigetelő rendszereket a MASTERPLAST Hungária Kft. által forgalomba hozott és a rendszerek alkotóelemeit képező anyagokból állították össze:
  Hőszigetelés: HUNGAROCELL EPS, ISOMASTER® EPS H-80, ISOMASTER® EPS-L H-80, ISOMASTER EPS H-80 G, ISOMASTER EPS H-80 G Silver; érdesített felületű ISOMASTER XPS (lábazatra); illetve az MSZ EN 13162 szerinti, gyártója által homlokzati hőszigetelő rendszerekhez ajánlott, vékonyvakolattal ellátható kőzetgyapot hőszigetelő anyag, teljes felületen vagy tűzvédelmi szempontból, a mindenkor aktuális OTSZ-ben előírt módon alkalmazva.
  EPS és XPS lapok ragasztására, valamint üvegszövet háló beágyazására: THERMOMASTER FIX, THERMOMASTER FIX Premium, THERMOMASTER Rock (csak kőzetgyapot lapok ragasztására).
  Dűbel: ETAG 014 alapján értékelt, vagy a magyarországi forgalmazást lehetővé tevő értékelő dokumentummal (ÉME / NMÉ) rendelkező és a Masterplast Hungária Kft. által értékesített rögzítő elem. 
  Felületerősítő üvegszövet háló: homlokzati hőszigetelő rendszerekhez megfelelő MASTERNET (min 145 g/m2 egységtömegű) üvegszövet háló. 
  Vékonyvakolat alapozók: THERMOMASTER® univerzális alapozó
  Vékonyvakolatok: THERMOMASTER® AK, AG, SK, SG; THERMOMASTER® MOSAIC lábazatvakolat.
 • A vevő a Masterplast Hungária Kft. által kibocsátott és a termék értékesítését igazoló dokumentumokkal (számla, szállítólevél) igazolni tudja, hogy a felhasznált anyagok valamely THERMOMASTER® homlokzati hőszigetelő rendszer részeként kerültek megvásárlásra.
 • A rendszerek felépítése a vonatkozó, A-224/2015 és A-33/2016 számú Nemzeti Műszaki Értékelésekben; a Bevonatréteggel ellátott, többrétegű, ragasztott táblás homlokzati hőszigetelő rendszerek (ETICS-THR) kialakítására (Magyar Építőkémia- és Vakolat Szövetség - MÉSZ, 2012) és kivitelezésére (MÉSZ, 2014) vonatkozó irányelvekben, továbbá aktuális teljesítmény-nyilatkozatokban, alkalmazástechnikai leírásokban foglaltaknak megfelelően történik.

Nem minősül garanciális hibának: 

 • Nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülés. 
 • Extrém időjárási körülmény. 
 • Tűzkár. 
 • Tervezési és kivitelezés szabályok be nem tartásából eredő hiba. 
 • Algásodás, penészesedés. 
 • Karbantartás elhanyagolása.

Garanciális szolgáltatások teljesítésének feltétele: 

 • A garancia iránti igényt írásban kell bejelenteni, a termék értékesítését igazoló dokumentumok (számla, szállítólevél), illetve ezen érvényesített garancialevél mellékelt benyújtásával. 
 • A bejelentett reklamáció helyszíni kivizsgálásának lehetőségét – igény esetén - a MASTERPLAST Hungária Kft. képviseletében eljáró személy számára biztosítani kell. A helyszíni szemle időpontjáig a bejelentőnek gondoskodnia kell a további állagromlás megakadályozásáról, illetve a kár mérsékléséről (pl. takarással, egyéb védelemmel), de csak olyan mértékben, hogy a helyszíni szemle során a reklamáció okairól a Masterplast Hungária Kft. képviselője meggyőződhessen. Amennyiben a további kárelhárítás érdekében – még a helyszíni szemlét megelőzően - azonnali intézkedés indokolt, az elvégzett munkákról részletes dokumentáció készítése szükséges a bejelentő részéről (fotó, video, stb.). 
 • A helyszíni kivizsgálásról jegyzőkönyv és fotó/video dokumentáció készül, a reklamációt benyújtó fél által megfogalmazott kárigény felvételével együtt. 
 • A MASTERPLAST Hungária Kft. a szükséges vizsgálatok elvégzése után, illetve az eset kivizsgálását követően írásban értesíti a bejelentőt a garanciális-, illetve kárigény elbírálásáról.